Thessla Green Rekuperator Airpack 400 H

9797,00 

Opis

Karta katalogowa Thessla Green

Budowa rekuperatorów Airpack firmy Thesla Green.

Wysokosprawne wymienniki RecAirEnergooszczędne wentylatory ebmpapst Radical spełniające normę ErP 2015 DirectivePrzepływ powietrza przez centralki AirPack w układzie Tichelmannarównomierny napływ powietrza na wymiennikwyeliminowanie porywania wody przez wentylatorpomijalna różnica ciśnień pomiędzy ciągiem nawiewnym i wywiewnym wewnątrz centrali – zminimalizowany przeciek wewnętrzny (praktycznie brak przecieku)Dodatkowa 50 mm izolacja pomiędzy sekcjami o dużej różnicy temperaturOkablowanie central AirPack zintegrowane z obudową urządzenia – minimalizacja przewodów w przestrzeni przepływu powietrza.Dwustronny dostęp do wnętrza centrali – wymiana filtrów.Rozbudowany, kompletny system montażu central AirPack – Qfix znacznie ułatwiający instalację urządzenia i radykalnie oszczędzający czas instalatoraWysoka sprawność energetycznaCharakterystyki cieplne i przepływowe oraz działanie systemu przeciwzamrożeniowego potwierdzone badaniami na profesjonalnym stanowisku kalorymetrycznym w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w RadomiuInnowacyjny design
Automatyka:

Innowacyjny energooszczędny system przeciwzamrożeniowy FPX: -Ciągła dostawa świeżego powietrza świeżego do budynku – bez zwalniania lub zatrzymywania wentylatora nawiewnego
– Nagrzewnica wstępna sterowana płynnie przez regulator PID oraz układ PWM stanowiące integralną część sterownika Green-T – oszczędności na poziomie 60% w porównaniu z grzałkami sterowanymi ON/OFF
– Nagrzewnica wstępna posiada radiator – dzięki znacznemu zwiększeniu powierzchni przekazywania ciepła, temperatura nagrzewnicy jest kilkukrotnie niższa od nagrzewnic nieożebrowanych
Sterownik zawsze stanowi integralną część centrali. Modułowa budowa sterownika – duża funkcjonalność oraz możliwości integracji szerokiej palety urządzeń peryferyjnych. Komunikacja Modbus w standardzie. Proste poszerzenie funkcjonalności w dowolnym czasie poprzez wpięcie modułu rozszerzającego – również w urządzeniu już zamontowanym u inwestora.Duży wybór interfejsów użytkownika (paneli sterowania). Dowolna konfiguracja. Nastawy urządzenia można zadawać poprzez:6-cio stopniowy przełącznik – AirS – panel alfanumeryczny LCD na centrali – Air+
– panel alfanumeryczny LCD na 1,5m przewodzie Scart – AirL+
– panel dotykowy – Air++ (dostępny w III kwartale 2014)
– online smartfon, PC (dostępny w IV kwartale 2014)
Zmiana panelu sterowania nie wymaga dodatkowych modyfikacji w zakresie sterownika. Użytkownik w każdej chwili może wymienić panel na inny dowolny z oferty Thessla Green.Dopasowanie centrali do instalacji w budynku poprzez procedurę kalibracji urządzenia w ustawieniach zaawansowanych.

ariadna 2, szkielet domu kanadyjskiego cena, kominek kaflowy ceny, jak ustawić hydrofor, tori dom, montaż syfonu do umywalki nablatowej

yyyyy