Sonel Mpi-530 Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej (WMPLMPI530 )

8314,16 

Opis

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557:
impedancja pętli zwarcia z dokładnością nawet do 0,001 Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,parametry wyłączników RCD,rezystancja izolacji,rezystancja uziemienia,ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.
Miernik wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych (z adapterem AutoISO-1000C), możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, rejestracja i analiza parametrów sieci – łącznie z harmonicznymi do 40-tej.

Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu z opisanymi punktami:
klient → obiekt → pomieszczenie → punkt pomiarowy.
Do wprowadzania danych można wykorzystać klawiaturę na ekranie lub bezprzewodowa mini-klawiaturę z paskiem na rękę. Dane z pamięci można transmitować do komputera PC poprzez kabel USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth®.

Pomiary impedancji pętli zwarcia:
pomiar impedancji pętli zwarcia z rodzielczością 0,001 Ω prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω,zakres napięć pomiarowych: 95…440 V, częstotliwości 45…65 Hz,pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania,automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodów o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT),wybór zabezpieczeń instalacji oraz automatyczna ocena wyniku pomiaru.
Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zaprogramowany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA),kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,pomiary dla napięcia 95…270 V.
Pomiary rezystancji izolacji:
napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000C,akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.
Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.
Pomiary rezystancji uziemienia:
pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową,pomiar metodą techniczną 3-przewodową z wykorzystaniem dodatkowych cęgów,pomiar metodą dwucęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów.
Pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera.

Pomiar natężenia oświetlenia.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.

Pomiar i rejestracja napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu do 40, współczynników THD.

Sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika.

Pamięć o strukturze drzewiastej, dynamicznie zarządzana (max. po 10000 wyników każdego rodzaju pomiaru) z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów.

Zasilanie z akumulatora lub baterii (opcja), wbudowana szybka ładowarka. Możliwość ładowania z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V).

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L

Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13…1999,9 Ω – dla przewodu pomiarowego 1,2 m

Zakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,000…19,999 Ω 0,001 Ω ±(5% w.m. + 30 cyfr)
20,00…199,99 Ω 0,01 Ω
200,0…1999,9 Ω 0,1 Ω
napięcie nominalne: 95…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440 V (dla ZL-L)częstotliwość: 45…65 Hz
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50…1999,9 Ω

Zakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200…1999 Ω 1 Ω
napięcie nominalne: 95…270 Vczęstotliwość: 45…65 Hz
Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 5:
0,50 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V
Zakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100…999 Ω 1 Ω
1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ
napięcie pomiarowe: 25 V lub 50 V rmsprąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny rms 125 Hz (dla fn=50 Hz) i 150 Hz (dla fn=60 Hz)blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN>24 Vmaksymalne mierzone napięcie zakłóceń UNmax=100 Vmaksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ
Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 5: 1,00 Ω…1,99 kΩ

Zakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(8% w.m. + 4 cyfry)
10,0…99,9 Ω 0,1 Ω
100…999 Ω 1 Ω
1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ
pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymizakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A
Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami

Zakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(10% w.m. + 4 cyfry)
10,0…19,9 Ω 0,1 Ω
20,0…99,9 Ω ±(20% w.m. + 4 cyfry)
pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymizakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A
Pomiar rezystywności gruntu (ρ)

Zakres wyświetlaniaRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,0…99,9 Ωm 0,1 Ωm Zależna od błędu
podstawowego pomiaru RE
100…999 Ωm 1 Ωm
1,00…9,99 Ωm 0,01 kΩm
10,0…99,9 kΩm 0,1 kΩm
pomiar metodą Wenneramożliwość ustawienia odległości w metrach lub stopachwybór odległości 1…30 m (1…90 stóp)
Wskazania kolejności faz
Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodnaZakres napięć sieci UL-L: 100…500 V (45…65 Hz)Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowychSprawdzanie kierunku obrotów silnika
Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V)
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCDKrotnośćZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny 0,5*IΔn 0…300 ms 1 ms
± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0…150 ms
5*IΔn 0…40 ms
Selektywny 0,5*IΔn 0…500 ms
1*IΔn
2*IΔn 0…200 ms
5*IΔn 0…150 ms
dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8%
Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA 3,3…10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ ± 5%IΔn
30 mA 9,0…30,0 mA
100 mA 33…100 mA 1 mA
300 mA 90…300 mA
500 mA 150…500 mA
1000 mA 330…1000 mA
możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)
Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA 3,5…20,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn..2,0 x IΔn ±10%IΔn
30 mA 10,5…42,0 mA 0,35 x IΔn..1,4 x IΔn
100 mA 35,0…140 mA 1 mA
300 mA 105…420 mA
500 mA 175…700 mA
możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu
Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA 2,0…20,0 mA 0,1 mA 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn ±10%IΔn
30 mA 6…60 mA 1 mA
100 mA 20…200 mA
300 mA 60…600 mA
500 mA 100…1000 mA
możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływuIΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego
Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2:
dla UN = 50 V: 50 kΩ…250 MΩdla UN = 100 V: 100 kΩ…500 MΩdla UN = 250 V: 250 kΩ…999 MΩdla UN = 500 V: 500 kΩ…2 GΩdla UN = 1000 V: 1,000 MΩ…9,99 GΩ
Zakres wyświetlania*) RozdzielczośćBłąd podstawowy
0…1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…199,9 MΩ 0,1 MΩ
200…999 MΩ 1 MΩ
1,00…9,99 GΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA

ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfr)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω
200…400 Ω 1 Ω
napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 Vprąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mAautokalibracja przewodów pomiarowychpomiary dla obu polaryzacji prądu
Pomiar natężenia oświetlenia

ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,1…99,9 lx 0,1 lx ±(5% w.m. + 2 cyfry)
100…999 lx 1 lx
1,00…9,99 klx 0,01 lx
10,0…19,9 klx 0,1 lx
pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)
Analiza i rejestracja parametrów sieci jednofazowej
Pomiar napięcia UL-N: 0…500 V.Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0…65,0 Hz.Pomiar częstotliwości dla napięć 50…500 V w zakresie 45,0…65,0 Hz
(błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra).Pomiar cosφ: 0,00…1,00 (rozdzielczość 0,01).Pomiar i rejestracja w układzie 1-fazowym.
Pomiar prądu (True RMS)

CęgiZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy*
C-3, C-6 0,0…99,9 mA 0,1 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry)
100…999 mA 1 mA
C-3,C-6
F-1, F-2, F-3 1,00…9,99 A 0,01 A ±(5% w.m. + 5 cyfr)
(C-3, C-6)
±(0,1% In + 2 cyfry)
(F-1, F-2, F-3)
10,0…99,9 A 0,1 A
100…999 A 1 A

przedwstępna umowa kupna sprzedaży ziemi, brenda dom, okna balkonowe firanki, poczta murator, z czego ściany zewnętrzne, dom z bali do 100m2, projekt seweryna duża, ogrzewanie podłogowe elektryczne, bramy rolowane opinie

yyyyy