Kostrzewa Twin Bio Luxury 12kW

18700,00 

Opis

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TWIN BIO LUXURY?

40 lat – Firma KOSTRZEWA posiada niemal 40-letnie doświadczenie w produkcji urzadzeń do spalania biomasy; korzystamy przy projektowaniu z naszych sprawdzonych rozwiązań i bazujemy na zdobytym doświadczeniu.R & D ( Research and Development ) – kocioł Twin Bio Luxury zostały opracowany przez nasz dział Badań i Rozwoju . Na początku każde projektowane urządzenie przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przepływów oraz wytrzymałości i naprężeń by w kolejnym etapie trafić do laboratorium, w którym poddawany jest długotrwałym testom wytrzymałościowym. Urządzenie sprawdzane jest także pod kątem emisyjności i sprawności. W naszym laboratorium możemy badać urządzenia do 750 kW.serwis – firma KOSTRZEWA posiada w całej Polsce ponad 130 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów, którzy świadczą usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.wygoda i oszczędność – już nie trzeba się martwić jaki rodzaj peletu kupić i od jakiego producenta! Twin Bio Luxury spala bowiem najtańsze (cena ok. 600zł/tona za pelet klasy B) i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: A1, A2, B), mieszankę pelet/owies (w proporcjach 50%/50%).Urządzenia spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.drewno – dodatkowy rusz, który jest na wyposażeniu kotła umożliwia spalania drewna. Podczas spalania drewna palnik pozostaje w kotle.komfort – aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w system kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego . Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.bezpieczeństwo – diagnostyka całego urządzenia. Kocioł Twin Bio Luxury jest wyposażony w system kontrolujący stan czystości kotła i palnika. W sytuacji gdy dojdzie do regulatora informacja o zagrożeniu poprawnego działania – urządzenie zostanie wyłączone, a informacja przedstawione na ekranie regulatora kotła lub regulatora pokojowego w postaci monitu.innowacyjność na skalę Europy – urządzenie automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszając lub zwiększając swoje wymiary (zmiana długości rusztu palnika ) – przy projektowaniu skorzystaliśmy ztechnologiizmiennej geometrii (VG – variable geometry). Rozwiązanie opatentowane w Urzędzie Patentowym RP.niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery – wbudowana komora ceramiczna w urządzeniu i w palniku ogranicza emisję szkodliwych spalin do atmosfery ( CO, NOx, OGC ) oraz pyłów. Kocioł posiada certyfikat 5. klasy wydany przez jednostkę akredytowaną i może uczestniczyć w dofinansowaniach związanych z programami dotyczącymi niskiej emisji (programy ogólnopolskie, gminne itp.).reguluje całym systemem grzewczym budynku – umożliwia podłączenie kilku niezależnych obwodów grzewczych w budynku i ustawienie różnych temperatur w pomieszczeniach w trybie ręcznym lub pogodowym. Reguluje pracą wymiennika ciepłej wody użytkowej.moduł INTERNET- wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub telefon (opcja).spełnia klasę A+ efektywności energetycznej – najwyższa możliwa klasa dla urządzęń niebędących urządzeniami kondensacyjnymi.

niezawodność- przed wprowadzeniem do oferty sprzedaży testowane 24 miesiące w laboratorium firmowym na wszystkich rodzajach peletu drzewnego.

2. ceramika izolacyjna
3. zawirowywacz spalin
4. komora ceramiczna
5. ruszt do drewna
6.podajnik paliwa
7.zbiornik 286l” href=”http://www.kostrzewa.com.pl/files/Obrazy/kotly/twin_bio/www_przekroje_twin_bio+opis_01.png”>

Przekrój wymiennika kotła Twin Bio Luxury

1. palnik Platinum Bio VG z wkładem ceramicznym. Zastosowany wkład ceramiczny zwiększa sprawność i zmniejsza emisyjność.

2. ceramika izolacyjna (wermikulit)- ogranicza straty na zewnątrz wymiennika.

3. zawirowywacz spalin- obniża temperaturę spalin wylotowych.

4. komora ceramiczna wymiennika- podczas pracy rozgrzewa się do temperatury powyżej 1000° C powodując bardzo skuteczne spalanie biomasy.

5. ruszt do drewna-komora załadowcza umożliwiająca spalanie drewna w trybie ręcznym.

Automatyka Platinum Bio ecoMAX 860P TOUCH z kolorowym, dotykowym panelem operatorskim – urządzenie wykonane w zaawansowej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym.

Automatyka steruje:
podajnikiem paliwa ze zbiornikapodajnikiem palnikawentylatorem ciśnieniowymzapalarkąpompą c.o.pompą c.w.u.czujnikiem poziomu paliwapompą kotłową/buforapompą cyrkulacyjnąsiłownikiem liniowymbuforem i dodatkowymi trzema zaworami mieszającymimieszaczem obwodu grzewczego dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi – moduł C (opcja)

Wyposażenie opcjonalne:
czujnik temperatury zewnętrznejczujnik c.o.czujnik c.w.u.czujnik temperatury powrotukolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotłatermostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowytermostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowyczujnik temperatury z regulacjązestaw sondy lambda EcoLAMBDAdodatkowy moduł rozszerzeniowy (C)moduł internetowy EcoNET

Palnik Platinum Bio VG
Innowacyjność na skalę Europy – urządzenie automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszając lub zwiększając swoje wymiary. Przy projektowaniu nowego produktu skorzystaliśmy z technologii zmiennej geometrii ( VG – variable geometry ).spala najtańsze i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: A1, A2, B).Urzadzenia spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.automatyczny start palnika.kontrola płomienia za pomocą fotokomórki.niska bezwładność cieplną podczas startu i zatrzymania.niski pobór energii elektrycznej.kontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania.funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień.wkład ceramiczny- zwiększa sprawność i zmniejsza emisyjność.

PARAMETR

TBL 12 kW

Zakres mocy cieplnej (pelet) [kW]

3.6-12

Metoda regulacji

Fuzzy Logic 2

Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012

5

Pojemność wodna [L]

44

Maks. ciśnienie pracy [bar]

2

Maks. temp. pracy [°C]

85

Ciśnienie testu [bar]

4

Ciąg kominowy [mbar]

0.15 – 0.25

Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [°C]

140/90

Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C]

45

Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej /
minimalnej mocy cieplnej [kg/h]

2.4/0.7

Średnica czopucha [mm]

127

Średnica króciec zasilania/powrotu [cal]

G1 1/2″

Zasilanie [V]

230

Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W]

492

Waga

270

Pojemność zbiornika paliwa standard [L]

286

Wymiary otworu załadowczego zbiornika[mm]

737×497

Moc kotła (kW) 12 16 24 32

Powierzchnia grzewcza(m2)

50-200

85-200

100-300

150-400

Powierzchnia podana jest przy wysokości pomieszczeń 2,5m

Moc kotła (kW) 12 16 24 32
Powierzchnia grzewcza(m3) 125-500 212-500

250-750

375-1000

Wykonany jest z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH grubości 4- 5 mm. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest bardzo małych gabarytów.

Dlaczego wybraliśmy stal?

uzyskiwanie maksymalnych sprawności;możliwość swobodnego projektowania wysokowydajnych wymienników;mała wrażliwość na brak wody;mała wrażliwość na kamień kotłowy;mała wrażliwość na nagłe zmiany temperatury.

Kotły Twin Bio Luxury spełniają parametry najwyższej – 5 klasy normy PN EN 303-5:2012.

Kotły z serii Twin Bio Luxury 16kW, 24kW, 32kW (bez możliwości spalania drewna w kotle) umieszczone są na niemieckiej liście BAFA pozwalając tym samym uzyskać dofinansowanie ich użytkownikom na terenie Niemiec.

Fakt spełnienia wymogów kwalifikacyjnych narzuconych przez BAFA potwierdza, że kotły Twin Bio Luxury spełniają najwyższe standardy ekologiczne, energetyczne i konstrukcyjne.

Zaprojektowany w technologii 3D CAD SolidWorks Premium oraz SolidWorks Flow Simulation.

Zastosowanie:
Dom pasywny
Dom jednorodzinny
Dom wielorodzinny
Małe gospodarstwo rolne

Twin Bio Luxury spełniają parametry najwyższej – 5 klasy normy PN EN 303-5:2012.

Norma PN EN 303-5:2012 dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW wyróżnia trzy klasy (3, 4, 5) pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Przedstawiamy Państwu jakie parametry musi spełniać kocioł by móc przynależeć do najwyższej-5 klasy według normy.

W wymaganiach normy PN EN 303-5:2012 dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy: 3, 4, 5. Istotne w klasyfikacji kotła do jednej z klas jest konieczność spełnienia wszystkich wymagań dotyczących zarówno sprawności cieplnej jak i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.

Emisja zanieczyszczeń
Spalanie powinno być nisko emisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas pracy z nominalną mocą cieplną a dla kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badań emisja nie przekracza wartości podanych w poniższej tabeli.

Sposób zasilania paliwem

Rodzaj paliwa

Nominalna

moc

cieplna

kW

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń

CO

Obejrzyj wideo o Kostrzewa Twin Bio Luxury 12 kW

gres 30×30 cena, połączenie parkietu z płytkami, daszek nad wejściem do budynku, podokienniki drewniane cena, łazienki po remoncie w bloku, ogrzewanie gazowe jak działa, salon 20m2 aranżacja, okno zsypowe do piwnicy, v 06, dom ronaldo, projekty domów nowoczesnych archipelag, działka budowlana z domkiem, farba tablicowa w przedpokoju, wycena domu przez biegłego sądowego, niska intensywność zabudowy, mały generator wiatrowy, pgnig cena gazu za m3

yyyyy