Kerakoll Kerarep Eco Żywica Do Pęknieć W Wylewce 1Kg

66,00 

Opis

Środek spajający do naprawy szczelin i pęknięć Kerarep Eco Kerarep Eco charakteryzuje się wysoką przyczepnością i płynnością, które zapewniają monolityczną ciągłość i całkowite wypełnienie szczelin oraz pęknięć o przekroju milimetrowym, powstałych przed ułożeniem materiału wykończeniowego. Zastosowanie bardzo szybkie spajanie spękanych jastrychów cementowych – spękań betonumocowanie listew, profili i połączeń wewnątrz i zewnątrz do jastrychów cemetowych, struktur z betonu, żelbetu i metal Właściwości wygląd składnik A jasna ciecz / składnik B czerwona ciecz / składnik C metalowe klamry gęstość składnik A 1,6 kg/dm3 / Składnik B 1,1 kg/dm3 przechowywanie 18 miesięcy w oryginalnym opakowaniu od +5 °C do +30 °C uwagi chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła opakowanie składnik A puszka 1 kg / Składnik B tubka 0,03 kg / Składnik C 10 metalowych klamer proporcja mieszania składnik A : składnik B = 1000 : 30 lepkość składnika A 4200 mPa · s, wirnik 4 RPM 50 metoda Brookfielda ciężar właściwy mieszanki 1,7 kg/dm3 maksymalna, dopuszczalna szerokość ≤ 3 mm obrabialność 10 min oddanie do użytku 40 min.Wytrzymałość końcowa 12 h temperatura użycia od +5 °C do +30 °C wydajność 1,7 kg/l Korzyści zakupu zachowuje wysoką płynność, również na podłożach suchych i chłonnych odpowiedni do klejenia metalu i jako spoiwo w zaprawach do drobnych napraw Zielona karta ekokompatybilny przyjazny dla środowiska idealny w GreenBuilding Pliki do pobrania środek spajający do naprawy szczelin i pęknięć Kerarep Eco – karta charakterystyki

jak wygląda pelikan, bloczki na mur oporowy, płyta mdf na wymiar, pionowe listwy drewniane, ocieplenie poddasza wełną mineralną cennik, domek 35m2 projekt

yyyyy